Avoimen meditaation retriitti 2016
Recollective Awareness Meditation Retreat - Finland 2016

Opettaja: Jason Siff

Jason Siff tulee pitämään neljän päivän retriitin huhtikuussa, joka on samalla ensimmäinen avoimen meditaation retriitti Suomessa. Retriitti tarjoaa erinomaiset puitteet tulla tietoiseksi omasta meditaatiokokemuksesta. Avoin meditaatio on hyväntahtoisuuteen ja uteliaisuuteen kannustava meditaatiotyyli (ks. lisää: http://avoinmeditaatio.fi).

Tässä meditaatiotyylissä muistiinpanojen kirjoittaminen omista kokemuksista meditaation jälkeen on suositeltavaa. Retriitillä on myös mahdollista osallistua ryhmähaastatteluihin ja keskustella kahden kesken Jasonin kanssa omista kokemuksista. Jason alustaa myös erilaisista meditaatioon liittyvistä aiheista.

Retriitti sopii niin aloitteijoille kuin kokeneemmillekin meditoijille. Kieli on englanti.

Aika

15.-19.4.2016

Retriittiin on mahdollista osallistua joko koko ajaksi (15.-19.4.2016) tai vain viikonlopuksi (15.-17.4.2016). Retriitti alkaa perjantai-iltana ja päättyy tiistaina puolilta päivin. Sunnuntaina lähevillä retriitti loppuu päivällisen jälkeen.

Paikka ja majoittautuminen

TMZ retriittikeskus, Kataloistentie 681, Hämeenlinna.

Retriitti pidetään Tavallisen mielen retriittikeskuksessa Lammilla lähellä Hämeenlinnaa. Keskus sijaitsee reilun tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Lisätietoa paikasta: TMZ-retriittikeskus.

Majoitus tapahtuu etupäässä isoissa usean hengen huoneissa.

Hinta

160€ (koko retriitti), 120€ (viikonloppu)

Hinta sisältää majoittumisen ja ruoat ja se maksetaan ilmoittautumisen jälkeen. Hinta ei sisällä lahjoituksia opetuksesta. Onkin toivottavaa, että osallistujat antavat danaa (lahjoituksen) opettajalle oman taloudellisen tilanteensa mukaan. Lahjoituksen voi antaa retriitin päättyessä.

Ruoka

Retriitillä tarjoillaan kasvisruokaa.

Ilmoittautuminen ja kysymykset

Ilmoittaudu retriitille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen avoinmeditaatio@gmail.com. Ilmoita, oletko tulossa koko ajaksi vai viikonlopuksi. Vastaamme mielellämme myös kaikkiin kysymyksiin.

Join meditation teacher Jason Siff in April 2016 for the first Recollective Awareness Meditation Retreat in Finland. Retreat is a place where you can become more familiar with your own meditation experience. Recollective Awareness Meditation is an approach which emphasizes gentleness and interest towards all experiences.

In this approach journaling after meditation is recommended. It is also possible to attend group interviews and personal discussions with Jason. He is also giving talks on the meditation process and subjects around it.

The retreat is suitable for beginners as well as experienced meditators. The retreat is held in English.

Arrivals and departures

15.-19.4.2016

You can participate for the whole time (15.-19.4.2016) or just for the weekend (15.-17.4.2016). The retreat begins on Friday evening and ends at noon on Tuesday. Participants for the weekend will leave after dinner on Sunday.

Location and accommodation

OMZ Retreat Center, Kataloistentie 681, Hämeenlinna.

The retreat is taking place in Ordinary Mind's Retreat Center in Lammi near the city of Hämeenlinna. The center is in Finnish countryside about one and a half hour from Helsinki by car. More information about the place: OMZ Retreat Center.

We are trying to offer a ride from Helsinki to those attending from abroad.

The accommodation is mainly in big dormitories.

Fees

160 € (whole retreat), 120 € (weekend)

The fee covers accommodation and food and it will be paid beforehand. The fee doesn't include dana (donation) to the teacher. Dana will be given in the end of the retreat.

Meals

Vegetarian meals are provided.

Registration and Information

E-mail: avoinmeditaatio@gmail.com

You can register for this retreat by sending email to avoinmeditaatio@gmail.com. Please inform, are you going to participate for the whole retreat or just for the weekend. We are also willing to answer all additional questions.