Löytöretki kokemukseen (http://intentio.group)


Olemme nykyään INTENTIO!!!

Tule harjoittamaan avointa meditaatiota tai muuta meditaatiotyyliä kanssamme.

Katso listätietoa: http://intentio.groupKohti taitavaa meditointia

Avoin meditaatio on joustava ja muokkautuva meditaatiotyyli. Se painottaa uteliaisuutta omaa kokemusta kohtaan, vastuun ottamista omasta meditaatioharjoituksesta ja pyrkimystä taitavuuteen meditaation aikana. Avoimen meditaation avulla harjoituksesta tulee henkilökohtainen, joustava ja loputtomasti muuttuva löytöretki. Se perustuu meditaatio-opettaja Jason Siffin kehittämään meditaatiotyyliin, jossa pyritään höllentämään harjoitukseen omaksumiamme rajoittavia ohjeita ja uskomuksia. Avoimen meditaation avulla on mahdollista huomata uusia puolia oman mielen ja kehon toiminnasta. Suomessa avoimen meditaation harjoittamisessa opastaa Juhana Kokkonen.

Avoimessa meditaatiossa ei ole ehdottomia ohjeita, joita olisi pakko noudattaa. Sen ohjenuora on lyhyesti: aio meditoida ja istu aloillasi. Kehon liikkeen lopettaminen ja aikomus meditaatioon riittää. Avoimen meditaation ideana on olla avoin kokemuksen eri puolille. Tämän takia sen harjoittajat myös kirjoittavat meditaatiopäiväkirjaa ja keskustelevat kokemuksistaan.

Uteliaisuus

Avoin meditaatio kannustaa uteliaisuuteen omaa kokemusta kohtaan. Uteliaisuus tekee myös vähemmän mairittelevista löydöistä kiinnostavia, joten niitä on mahdollista tarkastella syvällisesti ja rehellisesti.

Hyväntahtoisuus

Avoimen meditaation lähtökohtana on löytää hyväntahtoinen tyyli meditoida. Hyväntahtoisuuden avulla on mahdollista päästä eroon pakottamiseen ja voimankäyttöön perustuvista mielenhallinnan tyyleistä. Hyväntahtoisuus luo vaivattomuutta ja lisää uteliaisuutta.

Toleranssi

Utelias ja hyväntahtoinen asenne kehittävät sietokykyä ja suvaitsevaisuutta. Opimme katsomaan itseämme ja muita rehellisesti ja ymmärtämään kokemustamme paremmin. Opimme olemaan avoimia myös sellaisissa tilanteissa, joissa aiemmin olisimme toimineet automatisoituneella tavalla. Avoin meditaatio luo mahdollisuuden tapojen ja tottumusten löyhentämiseen ja poisoppimiseen.

Tulevat tapahtumat

Intentio-meditaatioryhmä (entinen Avoin mediaatio)


Olemme nykyään INTENTIO!!!

Tule harjoittamaan avointa meditaatiota tai muuta meditaatiotyyliä kanssamme http://intentio.group

Kokeile avointa meditaatiota

Aio meditoida

Avoimen meditaation erottaa muusta toiminnasta aikomus meditointiin. Se, mitä meditaatio tarkoittaa, voi vaihdella eri ihmisten välillä ja elämäntilanteiden mukaan. Meistä jokaisella on omat lähtökohtansa, joiden kautta meditaatio kehittyy ja muovautuu ajan myötä.

Istu aloillasi

Aikomus meditoida ja istuminen paikoillaan riittää. Paikallaan oleminen antaa tilaa oman kokemuksen huomaamiselle ja erilaisten mielentilojen vaihtelulle. Sinun ei tarvitse olla tarkkaavainen tai pyrkiä muuttamaan olotilaasi.


Tutki kokemustasi

Avoin meditaation tarkoituksena on tulla tutuksi omien muuttuvien kokemusten kanssa. Saat ajatella ja tuntea kaikkia asioita. Ei ole välttämätöntä pyrkiä mihinkään. Sinun ei tarvitse olla tietoisesti läsnä tai hyväksyä täysin kaikkea kokemaasi: voit myös muistella kokemaasi jälkikäteen.

Keho

Jos haluat esimerkiksi alussa keskittyä kehontuntemuksiisi, vähemmän muuttuvat kohteet – tuntemukset käsissä, jaloissa, kasvoissa tai vatsassa — soveltuvat tähän hyvin. Niiden tarkkailu antaa väljyyttä, jotta voit huomata myös ajatuksesi ja kokemuksesi muut puolet.

Ei ehdottomia sääntöjä

Mitkään edellä olevista ehdotuksista eivät ole sääntöjä. Jos haluat, voit seurata hengitystäsi, liikutella raajojasti, olla ajattelematta tai olla tietoisesti läsnä. Avoimen meditaation harjoittamisen yksi tulos on se, että huomaamme itse luomiamme sääntöjä ja voimme löyhentää niiden otetta meistä.

Kirjoita ja keskustele kokemuksistasi

Kirjoita muistiin kokemuksiasi. Kuvaile rehellisesti omilla sanoillasi, mitä meditaatiosessiosta muistat. Kokemuksia ei tarvitse tulkita tai analysoida. Kirjoittamisen avulla opit vähitellen ymmärtämään kokemustasi paremmin. Päiväkirjoista on myös innostavaa keskustella muiden avointa meditaatiota harjoittavien kanssa.

Lukemista ja taustamateriaalia

Pikaopas avoimeen meditaatioon

Lyhyt, kahden sivun tiivistelmä avoimesta meditaatiosta.

Lataa pikaopas

Avoin meditaatio -kirja

Juhana Kokkosen suomenkielinen kirja avoimesta meditaatiosta. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi pdf- ja epub-muodoissa.

Lataa pdf-kirja Lataa epub-kirja

Thoughts are not the enemy -kirja

Avoimen meditaation lähtökohdat, meditaatiotyyli ja taustafilosofia on esitelty syvällisesti Jason Siffin kirjassa Thoughts are not the enemy.

Lue lisää kirjasta

Unlearning meditation -kirja

Kuinka avoin meditaatiotyyli vaikuttaa omaan meditaatioharjoitukseen? Miten tapoja ja tottumuksia poisopitaan? Muun muassa näitä teemoja käsittelee Jason Siffin kirja Unlearning Meditation.

Lue lisää kirjasta

Skillful Meditation Project

Siffin ja muiden yhdysvaltalaisten avoimen meditaatiotyylin opettajien sivustolta löytyy paljon lisäinformaatiota. Skillful Meditation Project on 1996 perustettu voittoa tuottamaton järjestö, joka organisoi avoimen meditaation opetusta ja tapahtumia Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Tutustu sivustoon
Siff puhuu meditaatiosta


Lisää äänityksiä Soundcloudissa
Podcasteja Siffin kanssa

Siff on vieraillut muutamia kertoja Ted Meisnerin The Secular Buddhist -podcasteissa keskustelemassa omasta lähestymistavastaan meditaatioon.

Kuuntele ensimmäinen TSB-podcast

Siff on ollut vieraana myös Vincent Hornin Buddhist Geeks -podcastissa.

Kuuntele ensimmäinen BG-podcast

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Jos haluat kysyä, keskustella tai kuulla lisää avoimesta meditaatiosta, ota yhteyttä Juhanaan: avoinmeditaatio@gmail.com

Lähetä Juhanalle sähköpostia

Avoimen meditaation Facebook-ryhmä

Mene Facebook-ryhmään

Tule mukaan avoimen meditaation ryhmään maanantaisin!

Lue lisää ryhmästä

Yhdysvaltalaiset opettajat saat parhaiten kiinni sähköpostilla osoitteesta: contact@skillfulmeditation.org.

Lähetä sähköpostia

JuhanaJuhana Kokkonen opiskelee avointa meditaatiota Jason Siffin tuella ja on kirjoittanut kirjan avoimesta meditaatiosta. Ammatiltaan hän on ammattikorkeakouluopettaja. Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat keskustella omasta harjoituksestasi, ota yhteyttä: avoinmeditaatio@gmail.com